Solární systémy, solární panely, solární kolektory, kotlíková dotace, vodoinstalatárství, topenářství Olomouc, Prostějov


Přejdi na obsah

Na klíč

Solární sety


Je zřejmé, že výsledná cena solárního systému závisí na řadě okolností a požadavků zákazníka. Velmi zhruba lze odhadnout, že cena kompletní instalace přepočtená na 1 m2 kolektorové plochy je cca 10 – 20 tis.Kč + DPH. Odhad platí pro standardní rodinný domek se šikmou, taškovou střechou ( sklon 30–45°) s jižní orientací (JJV - JJZ). Pro určení potřebného počtu kolektorů pro nejčastěji využití solárního systému, tj. pro ohřev TV je třeba vzít v úvahu vedle počtu členů domácnosti i jejich nároky na denní spotřebu teplé vody (obvykle 40 -60 l/osobu) ale také umístění kolektorů vůči slunci.

Pro přesnější cenovou nabídku vyplňte prosím dotazník.


Při návrhu počtu slunečních kolektorů je třeba dále vzít v úvahu, že by měl odpovídat množství vody, které je potřeba ohřát na danou teplotu.
Pokud jde o vytápění, v našich klimatických podmínkách
není možné pomocí solárního systému vytápět celoročně. Vždy je nutný jiný zdroj tepla. Pro využití solárních systémů s podporou vytápění jsou ideální objekty s podlahovým topením. Pro radiátorové vytápění nejsou příliš vhodné. Pokud systém přitápět v chladných měsících roku, je nutno zvýšit počet kolektorů. Aby mělo přitápění požadovaný efekt, plocha kolektorů by měla činit min 10% vytápěné podlahové plochy. V létě potom vzniká několikanásobný přebytek tepla. Je škoda tuto energii nevyužít – ideální je ohřev bazénu. Pokud není ohřev bazénu možný, dochází v letním období k přehřívání teplonosné kapaliny a tím k jejímu stárnutí a zkrácení životnosti.


Na RD nabízíme sestavy pro ohřev TV na klíč, příp. sety pro montáž svépomocí. Pro solární systémy s přitápěním, nebo s ohřevem vody v bazénu nabídneme sestavu dle Vašich konkrétních požadavků a technických možností - dotazník. Dodávka a práce související s připojením vody a topení jsou řešeny zvlášť na základě potřeb daného řešení a nejsou součástí základní nabídky.


SESTAVA AlphaSol kompakt


3-4 osoby
300l zásobník


4 -6 osob
300l zásobník

Trubicový kolektor Westech 30 trubic WesTech® SP – S 58/1800A.

1

 

Trubicový kolektor Westech 20 trubic WesTech® SP – S 58/1800A.

 

2

Konstrukce nebo háky pro upevnění na střechu

1/6 ks

2/8 ks

Teplonosná kapalina

25l

25l

Kompaktní modul K300 (Smaltovaný zásobník 300 l se dvěma výměníky, integrovanou čerpadlovou stanicí a řídící jednotkou, 2 ks expanzních nádob, separátor vzduchu)

1

1

Odvzdušňovací ventil

1

1

nerezové dvojité potrubí Alphaflex double s izolací a kabelem

15m

15m

termostatický směšovací ventil TV proti opaření

1

1

sada šroubení

1

1

montáž

1

1

Celková cena

74 900 Kč

86 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

   

SESTAVA pro 2-3 osoby, deskové kolektory
2 kolektory CosmoSOL 200, zásobník 200l

 

kolektor CosmoSOL 200

2

solární zásobník Dražice OKC 200 NTRR/SOL se dvěma výměníky

1

montážní sada na šikmou střechu

1

odvzdušnění

1

regulace Resol DeltaSol BS/2

1

solární stanice dvoustoupačková s čerpadlem a odvzdušněním

1

nemrznoucí kapalina

20 l

solární expanzní nádoba 18 l /10 bar

2

držák expanzní nádoby

2

termostatický směšovací ventil proti opaření 3/4´´

1

expanzní nádoba k zásobníku 12l

1

nerezové dvojité potrubí Alphaflex double s izolací a kabelem

15 m

montáž

1

Celková cena

69 000 Kč


Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH 15%

 

SESTAVA pro 3-5 osob, deskové kolektory
3 kolektory CosmoSOL 200, zásobník 250l

 

kolektor CosmoSOL 200

3

zásobník Dražice OKC 250 NTRR/SOL se dvěma výměníky

2

montážní sada na šikmou střechu

1

odvzdušnění

1

regulace Resol DeltaSol BS/2

1

solární stanice dvoustoupačková s čerpadlem a odvzdušněním

1

nemrznoucí kapalina

30 l

solární expanzní nádoba 18 l /10 bar

2

držák expanzní nádoby

2

termostatický směšovací ventil proti opaření 3/4´´

1

expanzní nádoba k zásobníku 16 l

1

nerezové dvojité potrubí Alphaflex double s izolací a kabelem

15 m

montáž

1

Celková cena

83 000 Kč


Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH 15%

 

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku