Solární systémy, solární panely, solární kolektory, kotlíková dotace, vodoinstalatárství, topenářství Olomouc, Prostějov


Přejdi na obsah

Technické řešení

Technické řešení

Jen ohřev teplé vody


Pro ohřev teplé užitkové vody pro rodinné domky solární energií se počítá jeden sluneční kolektor na 100 litrů teplé vody, která se ohřeje v závislosti na slunečním svitu až na 80°C.

Minimální velikost solárního systému z hlediska využitelnosti a návratnosti se volí pro 2lennou rodinu 2 kolektory a zásobník 200 litrů.

Pro rodinu se 3-4 členy se nejčastěji volí zásobník s objemem 300 litrů a 3 kolektory.


P
ro vícečlennou rodinu pak zásobník s objemem od 400 litrů a odpovídajícím počtem kolektorů.

Systém je napuštěn nemrznoucí směsí pro celoroční provoz.


Ohřev teplé vody s přitápěním


  • systém pro ekonomický ohřev TV a podporu vytápění
  • roční úspora 70% na ohřev TUV a 30% na vytápění
  • variantní řešení akumulace sluneční energie
  • možnost do systému připojit další zdroje tepla (kotle na pevná paliva, plyn, elektřinu, tepelná čerpadla, teplovodní krbové vložky)
  • v letním období je vhodné využití přebytků tepla na ohřev bazénu


Jen sezónní ohřev bazénu


Pro příhřev vody využitím solární energie v bazénech, které jsou využívány pouze sezonně, se efektivním způsobem používá solární absorbér SOLADUR S.


Jde o samostatný volně průtokový, beztlaký, otevřený systém. Příhřev vody je nejen ekologický, ale také hospodárný. S minimálními provozními náklady umožňuje zvýšit teplotu vody v bazénu přibližně o 3 až 5 °C. Jde o osvědčený systém příhřevu, představující přínos jak pro uživatele, tak pro životní prostředí. Prvky systému vyrobené z polypropylénu je možné instalovat téměř na jakoukoli střechu, případně na konstrukci v terénu.

Systém je třeba před zimním obdobím vypustit - není určen pro celoroční provoz.BAZEN

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku