Solární systémy, solární panely, solární kolektory, kotlíková dotace, vodoinstalatárství, topenářství Olomouc, Prostějov


Přejdi na obsah

Jak to funguje


Obecně

Průměrný počet hodin slunečního svitu je na území České republiky kolem 1460 h/rok (od 1400 do 1700 h/rok). Nejmenší počet hodin má severozápadní území. Směrem na jihovýchod počet hodin narůstá. Lokality se od sebe běžně liší v průměru o ±10 %. V některých ojedinělých případech je odchylka vyšší. Na plochu jednoho čtverečního metru tak dopadne za rok průměrně 1100 kWh energie. Vliv na intenzitu slunečního záření má oblačnost, roční doba i denní hodina. Důležitou roli také hraje zeměpisná šířka, nadmořská výška a míra znečištění ovzduší.slunsvit
variantySolární kolektory

Solární termické kolektory pracují na principu fototermální konverze, tedy na přeměně slunečního záření na teplo. Absorpční plocha kolektoru transformuje dopadající sluneční záření na teplo a předává jej teplonosnému médiu (nejčastěji nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu). To pak předává teplo přes výměník akumulačního zásobníku, ze kterého se odebírá ohřátá voda pro spotřebu a příp.otopný systém domu, nebo přes bazénový výměník ohřívá vodu v bazénu.

Nezbytnou částí solárního systému je vedle kolektorů a zásobníku i úchytný systém, hnací jednotka včetně regulace a odvzdušnění a expanzní nádoba s pojistným ventilem..


Dispozice a možnosti realizace

Nejvhodnější je umístění kolektorů na jihovýchodní až jihozápadní (ideální je jižní směr) střechu potřebné velikosti ve sklonu 30 –55°, nebo potřebnou plochu orientovanou směrem k jihu ( bez stínů okolními stavbami nebo stromy). V případě, že orientace střechy je západ-východ, lze použít instalaci ve dvou kolektorových polích, jedno pole na východ, druhé na západ.V tomto případě je nutné použít dvě hnací jednotky a odpovídající regulaci. Během dne budou pak kolektory několik hodin pracovat souběžně.

Dále je nutná dostatečně velká technická místnost nebo prostor k umístění akumulačního zásobníku a dalších prvků systému.

  • Na (nad) střechu
  • Volná montáž
  • Do střechy
  • Celostřešní konstrukce
  • Markýza
  • Fasáda
Obsluha

Řízení solárního systému je zcela automatické. Elektronická regulace porovnává teplotu v kolektorech s teplotou vody v zásobníku a při dosažení nastavitelného rozdílu spustí oběhové čerpadlo, které uvede do oběhu teplonosné medium. Neustále sleduje teploty v kolektorech a v zásobníku a optimálně přizpůsobuje průtok media systémem. Tím se dosahuje optimálního využití klimatických podmínek pro získávání teplé vody.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku